PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİ

Plakalı Isı Eşanjörleri

Katalogu Görüntülemek İçin Tıklayınız.  PDF

Eşanjör, herhangi bir fiziksel temas olmaksızın aralarında sıcaklık farkı olan - sıvı veya gaz - iki akışkanın (birbirine karışmaksızın) birinden diğerine ısı transferini sağlayan devre elemanıdır.

Standart plakalı eşanjörlerde toplam olarak dört adet giriş - çıkış portu bulunur. Bu portlardan ikisi ısıtıcı akışkanın, diğer ikisi de ısınacak akışkanın giriş ve çıkışlarıdır. 

Özel üretim Plakalı Isı Eşanjörlerinde birden fazla ısıtıcı veya ısınacak akışkan bulunan ısı değiştiricileri de üretilebilmektedir.

Plakalı Isı Eşanjörler; aralarında sıcaklık farkı bulunan iki farklı akışkan arasında ısı transferi yapma prensibine gör çalışan cihazlardır.Isıtacak akışkan ve ısınacak akışkan,plakalar ile birbirinden tamamen ayrılmıştır.

Eşanjörler, standart plakalı eşanjörlerde toplamda dört adet giriş-çıkış portu bulunur ve bunlardan ikisi ısıtıcı akışkanın,diğer ikisi ısınacak akışkanın giriş ve çıkışlarıdır.

Isı Eşanjörler, bir akışkandan diğerine ısı transfer etmek için yapılmış bir alettir. Eşanjörde akışkanların birbirine değmemesi gereken durumda akışkanlar katı bir duvarla ayrılırlar ve bu şekilde akışkanlar asla karışmaz.

ATABOYLER PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİ GENEL OLARAK;

Akışkanların direkt olarak temas ettiği tipler de vardır. 

Özel üretim ile birden fazla ısıtıcı veya ısınacak akışkan bulunan eşanjörler üretmek de mümkündür.

* Üzerinde Giriş-Çıkış bağlantıları ve bilgileri bulunan ön gövde.

* Plakaları sabitlemek için kullanılan alt ve üst taşıma milleri.

* Sıvının gövde ile temasını engelleyen ilk plaka.

* Akışkanların geçişine izin veren ve ısı transferi sağlayan akış plakaları.

* Akışkanların arka gövde ile temas etmesini engelleyen tamamen kapalı son plaka.

* Üzerinde montaj ve bakım talimatları bulunan ve miller üzerinde hareket edebilen arka gövde.

* Plakaların belirli bir sıkma ölçüsünde tutulmasını sağlayan saplama ve pullardan oluşur.